fullsizeoutput_164e.jpeg
_DSF6996.jpg
_DSF7646.jpg
jul11 iran12 049.jpeg
_DSF7487.jpg
fullsizeoutput_164e.jpeg

Ousdal Gård


Nes på Hedmarken

SCROLL DOWN

Ousdal Gård


Nes på Hedmarken

HISTORIEN

Ousdals historie går langt tilbake i tid og gården har vært en betydelig samlingsplass i bygda, både i førkristen og kristen tid. Vi kjenner ikke gårdens alder, men her har det vært bosetting og jordbruk i flere tusen år. Det viser blant annet de mange gravhaugene og gravrøysene som er på gården. Første gang gårdsnavnet nevnes i skriftlige kilder er i 1330. 

Med respekt for det gamle og kunnskap om det nye driver vi dag 800 mål med korn, 1500 mål med skog og utleie av restaurerte husmannsplasser og bolighus.

_DSF6996.jpg

korn


På Ousdal er vi lidenskapelig opptatt av å dyrke og levere matkorn av ypperste kvalitet til bakere som verdsetter gode råvarer.  

 

korn


På Ousdal er vi lidenskapelig opptatt av å dyrke og levere matkorn av ypperste kvalitet til bakere som verdsetter gode råvarer.  

 

Spelt

VI dyrker kun speltsorten Oberkulmer som regnes som en av de opprinnelige speltsortene. Den sås i september, hviler under snøen om vinteren og starter å vokse på våren igjen, for så å bli tresket tidlig i august. Med dype røtter som henter næring opptil 80 cm ned i jorda og lang voksetid er det ikke rart den får mye og god smak! 

 

Havre

Vi dyrker havre i veksel med spelt siden disse to kornsortene utnytter jorda på ulike måter. På den måte tar vi hensyn til både jorda og det som skal vokse i den. Havre et av våre aller sunneste kornslag, og ypperlig å blande med spelt også i maten. Vår havre leveres idag til Strand Unikorn.

 

Dyrking

For å kunne dyrkes kvalitetskorn  er vi avhengig av gode medarbeidere som sørger for at jobben blir gjort til rett tid. Riktig lagring og tørking er avgjørende  for å opprettholde god kvalitet på kornet. Jorda på Ousdal ligger sydvent har naturlig avrenning og  er full av kalk og mineraler fra den tida dette var havbunn. Slikt blir det god smak av. 

Vår spelt videreforedles og selges direkte til bakere og bakerier gjennom selskapet Norsk Spelt as. Dette er en viktig del av virksomheten vår og vi jobber hardt for å lage spelt av høy kvalitet for både baker og forbruker.
_DSF7646.jpg

Skog


På Ousdal binder skogen ca 27000 tonn CO2. 

Vi er glade i skogen vår.

Skog


På Ousdal binder skogen ca 27000 tonn CO2. 

Vi er glade i skogen vår.

fakta

Vår skog består i hovedsak av gran og bjørk, men vi har også furu. Skog og trær, spesielt gran kan brukes til alt mulig, fra plank til papir, klær og fiskefor. Alt du kan lage med olje kan du i prinsippet lage med skog som råstoff, og i tillegg er skogen en fornybar ressurs: Er det rart en skogeier er lykkelig?!

VED 

Vi selger bjørkeved fra egen skog. Bjørka hogges manuelt, fordi den er hogstmoden lenge før grana som den står sammen med. Denne plukkhogsten gir bjørkeved hvor all den fine hvite neveren er bevart. Vår bjørkeved leveres i små sekker på 60 liter og store sekker på 1 m3.

Vi leverer også langved av bjørk som du kan kappe, hogge og stable selv. Bestilles på høsten og leveres før påske.

DRIFT 

Å drive skog er et kontinuerlig arbeid med et langsiktig perspektiv. Vi planter, regulerer avstanden mellom trærne, hogger for deretter å plante på ny. Alt dette gjøres i en syklus på ca 60 år. Vi har stor glede av å utføre mye av arbeidet i skogen selv. I tillegg til fysisk aktivitet og frisk luft gir det en stor tilfredstillelse å forvalte skogen på en god måte. 

jul11 iran12 049.jpeg

Utleie


Vi har husmannsplasser og andre boliger med tilknytning til gården som vi leier ut. 

Utleie


Vi har husmannsplasser og andre boliger med tilknytning til gården som vi leier ut. 

PROSJEKT

Torudstua er pt. ubebodd. Denne husmannsplassen ligger idyllisk til helt for seg selv i skogen, på Solbergåsen overfor Stavsjøen. Den har et bolighus med låve og et lite fjøs. Det er ikke strøm, vann eller kloakk der, derimot utedo og brønn. Det er ikke bilvei. Vi vurderer å istandsette plassen og leie den ut på åremål. Ta kontakt om du er interessert. 

ledig for leie

Vi pr i dag 04.10.18 en bolig til leie. Torud ligger vakkert til med utsikt over Stavsjøen og Solbergåsen rett bak. Til våren/forsommeren 2019 vil Blomhaug som ligger i innkjøring til gården, bli ferdig etter en total renovering. Da vil den bli lagt ut for utleie. Nydelig plass med storslagen utsikt utover over hele Mjøsområdet. Følg med! 

VÅRE HUS

Våre boliger/husvær leies fortrinnsvis ut til langtidsleie.

_DSF7487.jpg

kontakt


Ønsker du å kjøpe produkter direkte fra gården, så er du hjertelig velkommen innom. Ring gjerne på forhånd så er du er sikker på at vi er hjemme. Forøvrig selges våre speltprodukter av Norsk Spelt as. www.norskspelt.no

 

 

kontakt


Ønsker du å kjøpe produkter direkte fra gården, så er du hjertelig velkommen innom. Ring gjerne på forhånd så er du er sikker på at vi er hjemme. Forøvrig selges våre speltprodukter av Norsk Spelt as. www.norskspelt.no